Đấu La Đại Lục 2 ( Tuyệt Thế Đường Môn )

Nội dung

Đấu La Đại Lục 2: Tuyệt Thế Đường Môn, Douluo Dalu II: Jue Shi Tang Men (2022)

Nơi này không có ma pháp, không có đấu khí, không có võ thuật, lại có võ hồn. Sau khi Đường Môn được sáng lập hơn vạn năm trên đại lục Đấu La, Đường Môn suy thoái. Một thế hệ anh tài trời sinh xuất thế, Sử Lai Khắc Thất Quái đời mới liệu có thể trọng chấn Đường Môn, viết nên một khúc nhạc về Tuyệt Thế Đường Môn?